Mua bán động vật hoang dã và lâm sản phi pháp (IWT) đang đẩy các loài đến bờ vực tuyệt chủng trong khi để lại nhiều hiểm họa cho môi trường, kinh tế, an ninh và phát triển. Rất nhiều loài đang bị sụt giảm số lượng cá thể chưa từng thấy và sự ổn định của những cộng đồng liên quan đang bị hủy hoại hàng ngày. Việt Nam, với vai trò là nguồn khai thác (nơi động vật sinh sống), trạm trung chuyển (nơi động vật được buôn lậu) và quốc gia có nhu cầu (nơi động vật được mua), là quốc gia đặc biệt dễ bị tổn hại do hậu quả khó lường của việc buôn lậu động vật hoang dã. Việt Nam cũng là nơi có nhu cầu lớn nhất thế giới đối với sừng tê giác.

 

Để giải quyết những mối quan ngại này, #WildforLife đã tổ chức cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày ở Hà Nội, Việt Nam dành cho các bên liên quan trong vấn đề buôn lậu động vật hoang dã phi pháp. Được tổ chức vào tuần lễ bắt đầu vào ngày 9 của tháng 10, cuộc hội thảo nhằm đem lại một công cụ thông tin liên lạc mới -- Sổ tay Mua bán Động vật hoang dã và Lâm sản Phi pháp (ITW) -- để trang bị cho những người liên lạc công cụ cần thiết cho việc điều hành chiến dịch truyền thông quốc gia để giáo dục công dân về các ảnh hưởng của việc mua bán phi pháp.

 

Hội thảo đã bắt đầu với phần thông tin tổng quan về buôn lậu động vật hoang dã và phân tích tình huống, trong đó đào sâu các vấn đề cụ thể do sự việc này gây ra. Vào ngày thứ hai, những người tham gia đào tạo đã tiến hành phân tích truyền thông để xác định chính xác những kết quả trước đó đã đạt được bằng cách nào. Với kết quả và phương pháp rõ ràng, họ đã biên tập ý tưởng của mình trở thành một kế hoạch hành động-một chiến lược cụ thể để tiến hành chiến dịch. Cuối cùng, những người tham gia đã trình bày kế hoạch hành động của họ và thảo luận về cách tiến hành. Hội thảo kết thúc với các tóm tắt quan trọng cuối cùng, trong đó nổi bật là việc hoàn thiện thiết kế chiến dịch của người tham gia.

 

#WildforLife hy vọng hội thảo ở Hà Nội, ngoài việc giúp tạo ra công cụ quan trọng này, còn giúp cải thiện năng lực của những người tham gia trong việc thiết kế và phát triển chiến dịch truyền thông quốc gia cũng như xây dựng mối liên kết làm thành cơ sở cho sự hợp tác và trao đổi thông tin trong tương lai.