Báo cáo Vigne and Martin năm 2017 cho thấy thị trường ngà voi ở Lào phát triển nhanh hơn so với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn năm 2013-2016.

 

Trong khi nhiều quốc gia nỗ lực ngăn chặn tình trạng buôn bán ngà voi phi pháp, Lào đã thất bại trong việc tuân thủ tiêu chuẩn CITES về quản lý việc buôn bán sản phẩm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hầu hết số ngà voi được bán ở Lào có thể được truy xuất nguồn gốc là từ voi châu Phi, và các sản phẩm thường được gia công ở Việt Nam bởi những đường dây buôn lậu người Việt hoặc gia công ở Lào bởi thương nhân người Trung Quốc. Các sản phẩm – phần lớn là trang sức – chủ yếu được thiết kế dành cho người mua là người Trung Quốc (chiếm gần 80% doanh số ngà voi tại Lào). Việc không có sự tuần sát lực lượng cảnh sát ở các cửa hàng đã dẫn đến tình trạng người bán nghĩ là họ có thể tiếp tục thu lợi nhuận qua việc bán ngà voi cho người mua ở Trung Quốc đại lục. Khi không có hành động kiềm chế nhu cầu này và hạn chế các sản phẩm ngà voi, quần thể voi châu Phi sẽ tiếp tục giảm xuống dưới các mức ngưỡng bền vững.