Thách Thức Nhóm Các Con Mèo Lớn

Điều gì đã truyền cảm hứng để quý vị tham gia vào công việc này?

Điều truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi công việc này là nhận thức rằng tôi có cơ hội và khả năng tạo ra sự khác biệt bằng cách phát triển các công nghệ và công cụ cần thiết để hỗ trợ cho những nỗ lực phi thường của những người đang tác nghiệp ngoài thực địa và đấu tranh nhằm bảo vệ các khu rừng mưa nhiệt đới.
Chúng tôi tin rằng, đó là cách duy nhất để giữ hành tinh của chúng ta luôn “khoẻ mạnh” cho thế kỷ sau và xa hơn nữa.

Đâu là kỷ niệm (kỳ lạ, thú vị, nguy hiểm) đáng nhớ nhất đã xảy ra với quý vị tại thực địa?

Mặc dù có rất nhiều điều thú vị đã xảy ra ngoài thực địa, tuy nhiên, kỷ niệm đáng nhớ nhất là câu chuyện xảy ra gần đây tại một địa điểm được biết là có loài ong Sát thủ châu Phi. Khi đó, Topher vô tư trèo lên một cái cây có đầy ong, nhưng thật may mắn vì họ không bị đốt mà chỉ mất nhiều thời gian lắp đặt thiết bị hơn.

Quý vị dự định sử dụng ngân quỹ từ Thách Thức Nhóm Các Con Mèo Lớn như thế nào?

  • Cải tiến việc giám sát Vườn Quốc gia Madidi (và các vùng bị ảnh hưởng) bằng cách giúp cho nhân viên kiểm lâm (quản lý vườn quốc gia) thu thập và phân tích các dữ liệu trên toàn công viên một cách tự động.
  • Giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp, nâng cao cảnh giác và tạo thêm nhiều dữ liệu về sự đa dạng sinh học và hiện trạng rừng. Giúp cán bộ quản lý công viên có thể tiếp cận với các khu vực mà trước đây họ không thể tiếp cận, đồng thời có thể đóng góp cho khoa học và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách.
  • Một ví dụ thành công điển hình về một Vườn Quốc gia sử dụng các công nghệ giám sát mới có thể nhân rộng và mở rộng quy mô.
  • Triển khai và phát triển các phương thức truyền thông mạng trong phạm vi Vườn Quốc gia Madidi.
  • Cung cấp giám sát xuồng máy thời gian thực và phát hiện báo động. Thông qua việc báo động cho các kiểm lâm tại Vườn Quốc gia Madidi khi có âm thanh xuồng máy tại địa điểm đáng lẽ không có xuồng máy hoạt động, hệ thống này có thể cung cấp cho các kiểm lâm thông tin tình báo thời gian thực, giúp họ có thể chọn phương án hành động phù hợp với cuộc đột nhập đó.

Tìm hiểu về các dự án khác:

Rainforest Connection

Dự án C.A.T.

Quỹ Bảo Tồn Báo Tuyết

Kenya Wildlife Trust

Thách Thức Nhóm Các Con Mèo Lớn