https://www.baomoi.com/pho-bien-bo-cong-cu-truyen-thong-ve-dong-thuc-vat...

 

Từ ngày 9 đến 12 tháng 10 năm 2017, tại Hà Nội, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam với sự hỗ trợ của Ban quản lý UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, đã tổ chức thành công Khóa tập huấn nhằm phổ biến Bộ công cụ truyền thông về động thực vật hoang dã (ĐTVHD) và lâm sản.

-

Việt Nam đang phải đối mặt với nạnbuôn bán trái phép động thực vật hoang dã, nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm như gấu, tê tê, linh trưởng, nhiều loài bò sát và chim đang bị đe dọa nghiêm trọng. Số lượng ngà voi, sừng tê giác có nguồn gốc từ châu Phi buôn bán trái phép bị phát hiện tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề này, Chính Phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hành động nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về ĐTVHD. Trong đó, tăng cường công tác truyền thông là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu.

Trong 04 ngày tham dự tập huấn, các học viên đã được giới thiệu Bộ công cụ và thực hành về xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng mẫu vật động, thực vật hoang dã buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam. Bộ công cụ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ liên quan có cơ hội  nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng, thực hiện các chiến dịch truyền thông chống buôn bán trái pháp luật ĐTVHD và lâm sản, từ đó góp phần hỗ trợ Việt Nam từng bước thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này

Đây là khóa tập huấn đầu tiên trên thế giới nhằm thí điểm Bộ công cụ truyền thông, một tài liệu hữu ích giúp cán bộ truyền thông có thể tự thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình truyền thông của mình và phát triển chương trình truyền thông quốc gia về. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam tiếp tục là cơ quan Nhà nước đầu mối, kết nối và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xây dựng mạng lưới truyền thông liên ngành về ĐTVHD.