China Green Foundation là một quỹ công cộng toàn quốc được thành lập năm 1985. Đây là một trong những quỹ có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc, tập trung vào bảo tồn và phục hồi sinh thái. Lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức này bao gồm phủ xanh đất, chống sa mạc hóa, bảo tồn rừng tự nhiên và đất ngập nước, bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng và nâng cao nhận thức cộng đồng.

#Wild for Life đã tiếp cận thành công với giới trẻ trên toàn cầu thông qua mạng xã hội. China Green Foundation vinh dự là một trong những đối tác có ảnh hưởng đến giới trẻ--tương lai của mẹ trái đất. Chúng tôi tin rằng mọi thay đổi ở thế giới bên ngoài thực sự bắt đầu từ ý thức bên trong của mỗi cá nhân. Chúng tôi cảm thấy một niềm thôi thúc mạnh mẽ về việc hợp tác chặt chẽ với UNEP để mang thông điệp này đến trái tim của mọi người: bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ voi châu Á.