Discovery Communications hiện đang cộng tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và những tổ chức khác để hỗ trợ nỗ lực toàn cầu trong việc tăng gấp đôi số lượng hổ trong môi trường hoang dã vào năm 2022. Qua việc bảo tồn gần hai triệu mẫu Anh  vùng đất được bảo vệ ở Ấn Độ và Bhutan. Sự hợp tác này nhằm mục đích bảo đảm rằng thế hệ tương lai của loài hổ sẽ có một môi trường sống phù hợp.