Chương trình bảo tồn đầu đàn của Kenya Wildlife Trust hiện đang dẫn đầu cuộc bảo tồn sư tử ở vùng biểu tượng Maasai Mara. Nhóm của chúng tôi dùng khoa học mới được khai phá và sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ cho việc bảo tồn sư tử trên toàn thể hệ sinh thái vùng Greater Mara. Mục tiêu bao quát của chúng tôi là để hỗ trợ cho số lượng thú săn mồi được ổn định, khỏe mạnh, và cuộc nghiên cứu và theo dõi sư tử của chúng tôi là một phần quan trọng trong bài toán hóc búa. Bằng cách theo dõi các con sư tử và hành vi của chúng, chúng tôi có thể nhận biết được các mối đe dọa, xu hường và các khu vực chính yếu nơi chúng tôi có thể áp dụng các kỹ thuật bảo tồn hiệu quả.