Lonely Whale là một vườn ươm những ý tưởng can đảm từng giành nhiều giải thưởng, với mục tiêu thúc đẩy sự thay đổi dựa trên thị trường mang tầm ảnh hưởng, thay mặt cho đại dương của chúng ta. Được thành lập vào tháng 12 năm 2015 bởi Adrian Grenier và Lucy Sumner, Lonely Whale lấy cảm hứng từ sức mạnh của cộng đồng để tạo ra sự thay đổi cần thiết nhằm bảo vệ một hành tinh khỏe mạnh. Lonely Whale đang hướng tới một kỷ nguyên hợp tác triệt để mới, cùng nhau tạo điều kiện cho việc tạo ra những ý tưởng sáng tạo, mở rộng ranh giới về xu hướng hiện nay trong công nghệ, truyền thông và vận động, tác động tích cực đến sức khỏe của đại dương chúng ta. Nỗ lực và thành quả của Lonely Whale đã được công nhận bởi giải thưởng Ý tưởng Thay đổi Thế giới của Fast Company, Giải thưởng Shorty và Giải thưởng ADDY.