Rainforest Connection (RFCx) là một đội ngũ toàn cầu gồm các cá nhân tràn đầy nhiệt huyết, cam kết áp dụng các công nghệ hiệu quả và kịp thời nhất nhằm bảo vệ các khu rừng già và các loài hoang dã quý giá trên hành tinh của chúng ta.

Hướng tiếp cận của chúng tôi là sử dụng các kỹ thuật tân tiến nhất nhằm giúp giải pháp cuối cùng trở nên hiệu quả và đơn giản. Chúng tôi theo dõi rừng mưa nhiệt đới từ xa bằng cách sử dụng công nghệ di động thông thường và cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có, đồng thời chuyển các dòng âm thanh này thành hiểu biết sâu rộng và tự động về  âm cảnh của khu rừng nhằm phát hiện và loại bỏ mọi mối đe doạ.

RFCx cộng tác với các Tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các bộ lạc bản xứ để ngăn chặn các cuộc đột nhập nhờ sử dụng công nghệ phát hiện mối đe dọa trong thời gian thực và cung cấp bằng chứng pháp lý nhằm giúp các chính phủ thực hiện hành động để ngăn chặn các cuộc đột nhập khác. RFCx dự định cung cấp các dữ liệu này cho các nghiên cứu học thuật và các cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ các lĩnh vực bảo tồn và sinh thái thực địa.