Snow Leopard Trust (Quỹ Bảo Tồn Báo Tuyết) đang cứu loài mèo lớn bí ẩn, là biểu tượng của các vùng núi cao của châu Á này thông qua các nghiên cứu mới nhất, hợp tác với các động đồng địa phương và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế.