Ocean Agency là ‘Cơ quan Quảng cáo cho Đại dương' - một tổ chức phi lợi nhuận độc đáo, sử dụng truyền thông sáng tạo, công nghệ và quan hệ đối tác mạnh mẽ để đẩy nhanh hoạt động khoa học và bảo tồn đại dương.