Tham gia Hành trình của Người du hành Rạn san hô  

Đi nào! 

Ngày Động vật hoang dã Thế giới này, Wild For Life đã hợp tác với  Glowing Gone  để nâng cao nhận thức toàn cầu về cuộc khủng hoảng rạn san hô và nhu cầu hành động cấp bách trong năm 2020 và sau này. Rạn san hô là một trong những nơi hoang dã và đa dạng sinh học nhất trên hành tinh này, và chiến dịch bảo vệ chúng chưa bao giờ quan trọng đến thế. Cùng nhau, chúng tôi đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh và để những người nổi tiếng chụp ảnh với những màu sắc  #GlowingGone, tín hiệu màu sắc mà một số loại san hô sẽ tạo ra để tự vệ trước sóng nhiệt đại dương - cảnh báo thị giác cuối cùng của đại dương. (Hãy là thế hệ đầu tiên giải cứu toàn bộ hệ sinh thái.)