Undefined
«Меня всегда вдохновляла дикая природа. Поэтому я считаю своей миссией оставить будущим поколениям здоровую планету, где царит биоразнообразие. Я представляю себе мир, где люди живут бок о бок с дикой природой, процветают и богатеют, получая пользу от гармоничного сосуществования с природой», - администратор ПРООН Хелен Кларк.
ПРООН
"Tôi luôn có cảm hứng với thiên nhiên hoang dã và tôi cho rằng sứ mệnh của mình nhằm để lại di sản là một hành tinh lành mạnh, vô cùng đa dạng về mặt sinh học, cho các thế hệ tương lai. Tôi cũng hình dung một thế giới trong đó các cộng đồng người sống gần các loài động thực vật hoang dã sẽ có điều kiện phát triển thịnh vượng, được hưởng lợi từ việc sống hài hòa với thiên nhiên." —Helen Clark, Quản trị viên của UNDP
UNDP
دائمًا ما كنت ملهمًا بالحياة البرية وأرغب في أن أجعلها مهمتي التى تترك إرثًا لكوكبًا صحيًا غني بالتنوع البيولوجي للأجيال القادمة. و أتصور أيضًا عالمًا حيث تعيش فيه المجتمعات مع هذه الحياة البرية التي يمكنها أن تزهو وتزدهر بالاستفادة من العيش في انسجام مع الطبيعة." —هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
UNDP
"Siempre me ha inspirado la vida silvestre y quiero que mi misión sea dejar como legado a las generaciones futuras un planeta sano y rico en biodiversidad. También imagino un mundo en el que las comunidades que conviven con esta vida silvestre puedan prosperar y florecer, y se beneficien de vivir en armonía con la naturaleza". —Helen Clark, Administradora, UNDP
PNUD
« La vie sauvage a toujours été une grande source d’inspiration pour moi, et je me suis donné pour mission de transmettre une planète saine et riche de sa biodiversité aux générations futures. Je rêve aussi d’un monde où les communautés qui vivent avec les espèces sauvages peuvent prospérer et croître en harmonie avec la nature. » —Helen Clark, Administratrice du PNUD
PNUD
“野生物总能带给我灵感,我想以此作为我的使命,为子孙后代留下一份遗产:一个具有丰富生物多样性的健康地球。 我还想像这样一个世界,与这些野生物生活在一起的居民得益于与自然的和谐相处,能够繁荣昌盛。” —海伦·克拉克,联合国开发署署长
联合国开发计划署
«Я обещаю призывать всех лидеров положить конец незаконной торговле дикими растениями и животными и помогать им налаживать связи друг с другом для защиты чудес природы, принадлежащих всем нам», - исполнительный директор ЮНЕП Ахим Штайнер.
ЮНЕП
"Tôi cam kết thúc giục các nhà lãnh đạo chủ chốt nỗ lực chấm dứt việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã và giúp xây dựng cầu nối giữa họ với nhau nhằm bảo vệ những kỳ quan thiên nhiên chung của chúng ta." —Achim Steiner, Giám đốc Điều hành UNEP
PNUE
أتعهد بتحفيز القادة الرئيسيين لوضع حد لهذه التجارة غير المشروعة في الحياة البرية والمساعدة في بناء جسور بينهم للحفاظ على العجائب الطبيعية المشتركة لدينا. —أكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
PNUE
"Me comprometo a instar a los líderes clave a poner fin al comercio ilegal en especies silvestres y a ayudar a construir puentes entre sí para salvaguardar nuestras maravillas naturales compartidas". —Achim Steiner, Director ejecutivo, UNEP 
PNUE

Pages